Standaardizatie van draadloze technologie

Industriestandaarden spelen een grote rol in de ontwikkeling van nieuwe draadloze technologieën. Een groot aantal gremia waaronder de Technische Comités en werkgroepen van de IEEE en van ETSI zijn hierbij betrokken. Hoewel kostbaar, is deelname in deze gremia is belangrijk om invloed te kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van nieuwe technologieën of om hun potentieel goed in te schatten.

SpectrumConsult biedt zijn cliënten hulp bij het evalueren van de verschillende gremia en hun projecten op het gebied van draadloze technologieën. Beleidsvragen en technische vraagstukken kunnen onderzocht worden in een adviserende dan wel coöperatieve rol, altijd in samenwerking met de eigen staf van de klant en gericht op de zakelijke doelstellingen van het bedrijf.