Regelgeving: beleidsanalyse en advies

SpectrumConsult adviseert klanten ten aanzien van spectrum regelgeving en de invloed daarvan op de mogelijkheden van licentie-vrije draadloze technologieën

De huidige allocaties van licentie-vrij spectrum beslaan meer dan 700MHz, verdeeld over verschillende frequentiebanden – van 700MHz tot en met 64GHz. De regelgeving voor deze frequenties beperkt het uitgestraalde vermogen en vereist, in sommige gevallen, bepaald gedrag zoals “listen-before-talk” of “duty-cycle” beperkingen, Voor sommige frequentiebanden is registratie vereist of interactie met een database. Dit soort regelgeving is niet applicatie-specifiek maar heeft wel invloed op het gedrag van apparatuur. Daarom is een goed begrip van de regelgeving een belangrijk onderdeel van de planning en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De technische en commerciële problemen en de regelgeving rond gezamenlijk gebruik van spectrum vragen om expertise die in staat is dit soort problemen te onderkennen en op te lossen voordat er zakelijke problemen uit ontstaan.

Zakelijk overwegingen kunnen aanleiding zijn om regelgeving te beïnvloeden  en dat vereist deelname in de betreffende Commissies, Projectteams en/of werkgroepen. SpectrumConsult biedt zijn klanten analyse, advies en aanbevelingen gericht op het minimaliseren van investeringen in dit tijdrovende proces.