Draadloos…

Draadloze technologie

Draadloze technologieën hebben bewezen een zeer vruchtbare voedingsbodem te zijn voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten en diensten. Deze vinden toepassing in een breed scala van gebruik dat continue toeneemt, van kleine camera’s tot grote bedrijfsnetwerken en in-flight entertainment systemen aan boord van vliegtuigen.

Zowel de gelicenseerde als de licentievrije technologie hebben de afgelopen 10 jaar grote vooruitgang geboekt en zijn meer en meer een deel van het dagelijks leven geworden. Een goed voorbeeld hiervan is de Smartphone, die minstens 3 draadloze technieken combineert: GSM 3G, Wi-fi en Bluetooth.

Draadloze technologie heeft vele toepassingen, van lange afstand, lage datarate systemen zoals GSM dat opereert in een spectrum met licentie enerzijds tot Wi-Fi met MIMO dat meer dan 300 Mbits per seconde levert over korte afstanden, maar dan in een licentie-vrij spectrum. Bluetooth en Zigbee zijn andere voorbeelden van draadloze technologieën die met succes algemeen gebruikt worden.

De opkomst van het “Smart Grid” concept belooft een revolutie teweeg  te brengen bij de opwekking, distributie en gebruik van energie en drinkwater, onze eerste levensbehoeften. Draadloze technologieën zullen een zeer belangrijke rol spelen in het “Smart Grid” van de toekomst.

Om effectief te kunnen zijn, moeten draadloze technologieën zowel veilig als betrouwbaar zijn en de informatie beschermen die zij “dragen” tegen afluisteren en misbruik. Ook al zijn er verschillende beveiligingstechnieken beschikbaar, slechts enkele kunnen de complexiteit en distributie van de datastromen van grote clusters van netwerken ‘matchen’, die bestaan uit draadloze, maar ook bedrade elementen. De draadloze Intelligente Transport Systemen die nu getest worden en de Smart Grid’s van de toekomst zijn voorbeelden van netwerken die een nieuwe generatie van netwerkbeveiligingsoplossingen die verder gaan dan simpele codering en slechts met passwords beveiligde toegangspoorten.

Licentievrij spectrum

Wi-Fi en Bluetooth zijn schoolvoorbeelden van hoe licentie-vrij spectrum de opkomst mogelijk maakt van nieuwe technologieën die enorme economische en sociale impact hebben. Het beschikbaar stellen van zulke spectrum startte eind jaren 80 met de door de FCC opengestelde 2.4 GHz band, die al in gebruik was voor industriële, wetenschappelijke en medische (ISM) toepassingen, om “spectrum communicatie uit te breiden”. De regelgeving was ontworpen om storingen te minimaliseren en apparaten bestand te laten zijn tegen storende invloeden. Sindsdien is deze  regelgeving wereldwijd gevolgd en uitgebreid. In 2003 maakte de ITU-R de 455 MHz  spectrum in de 5 GHz band beschikbaar. Dit wordt nu, meer dan 10 jaar later, het belangrijkste groeigebied voor licentievrije draadloze netwerken, vooral voor Wi-Fi MIMO technologie. Er is een deel van dit spectrum in gebruik door bestaande systemen  – waaronder radarsysteem in de 5 GHz band. Daarom zijn conflicten over storingsgedrag en beschermende maatregelen onvermijdelijk.

Door het succes van Wi-Fi en Bluetooth hebben regelgevers wereldwijd het belang ingezien van spectrum vrijstelling zodat de ontwikkelingen van nieuwe, draadloze IT en AV producten en diensten mogelijk zijn. De richting die de FCC daarbij genomen heeft, en recentelijk ook de EU en een deel van haar lidstaten, om meer spectra beschikbaar te maken voor gelicenseerde, gedeeld spectrum gebruik en/of voor handel in spectrum. Met dit beleid gaat men ervan uit dat geavanceerde technologieën zoals Cognitive Radio de onvermijdelijke spectrum conflicten gaat oplossen.

Spelers and gremia

De belangrijkste spelers in draadloze technologieën zijn ICT bedrijven, vooral de ‘silicon providers’ en de ICT standaardisatieorganen zoals de IEEE 802 commissie, het European Telecommunications Standards Institute (ETSI), the Wi-Fi Alliance, de Bluetooth SIG, de Zigbee Alliance, om maar een paar te noemen.

De regulerende autoriteiten wiens beleid deze markt mogelijk maakt en vormgeeft zijn onder andere de FCC in Amerika en de ECC in Europa, samen met hun nationale tegenhangers in landen als Australië, Brazilië en Canada. Deze behartigen hun belangen en werken samen in de ITU-R, die een internationaal raamwerk bieden voor de coördinatie en regelgeving bij Spectrum gebruik.